Меню

Закон украины про газовый счетчик

Об обеспечении коммерческого учета природного газа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення комерційного обліку природного газу

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу та здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) вузол обліку природного газу — сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів та/або:

лічильника газу в комплекті з реєструвальними приладами температури і тиску газу;

лічильника газу в комплекті з показувальними приладами температури і тиску газу;

лічильника газу, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими і нормативно-технічними документами;

2) комерційний (приладовий) облік природного газу (далі — облік природного газу) — визначення за допомогою вузла обліку природного газу обсягу споживання та/або реалізації природного газу, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу;

3) лічильник газу — засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам’ятовування та відображення об’єму газу, що проходить через нього;

4) споживачі природного газу — фізичні особи (населення), фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води, а також як паливо або сировину.

Стаття 2. Організація роботи із запровадження комерційного обліку природного газу

1. Постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку:

1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, — з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі — з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі — з 1 січня 2021 року;

2) для інших споживачів — з 1 липня 2011 року.

3. Введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних жилих будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового і культурного призначення тощо) з системами газопостачання здійснюється лише за наявності вузлів обліку природного газу.

Стаття 3. Джерела фінансування

1. Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:

коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Фінансування робіт з оснащення вузлами обліку природного газу фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок:

коштів фізичних осіб — підприємців, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності;

коштів юридичних осіб, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.

Стаття 4. Виконавці робіт із встановлення вузлів обліку природного газу

1. Виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку природного газу є суб’єкти господарювання, що:

здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

Читайте также:  Водяной счетчик оплата проверки

отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку природного газу.

Стаття 5. Відповідальність споживачів природного газу

1. У разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильників газу розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, — з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі — з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі — з 1 січня 2021 року.

2. Відмова фізичних осіб — підприємців, які користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 липня 2011 року вузлів обліку природного газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, для розірвання в установленому законодавством порядку договорів на розподіл природного газу.

Стаття 6. Обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території

1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані:

1) забезпечити встановлення лічильників газу:

а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, — до 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі — до 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі — до 1 січня 2021 року.

У разі невстановлення населенню у строки, зазначені у цьому підпункті, лічильників газу з вини суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, припинення розподілу природного газу таким споживачам забороняється, а його облік до моменту встановлення лічильників газу здійснюється за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів України;

б) для інших споживачів — до 1 липня 2011 року;

2) припинити розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, у разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу, а саме:

а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, — з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі — з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі — з 1 січня 2021 року;

б) для інших споживачів — з 1 липня 2011 року.

2. Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, такі санкції:

у разі невстановлення вузлів обліку природного газу та/або неприпинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, — застереження;

у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів — штраф у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Національна комісія регулювання електроенергетики України за наявності в діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, порушень, передбачених цим Законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.

Читайте также:  Механический счетчик ресурса картриджа

Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу третього частини першої статті 3, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

3. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний термін розробити заходи щодо технічного та фінансового забезпечення виконання цього Закону;

2) у тримісячний термін:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

м. Київ
16 червня 2011 року
N 3533-VI

Источник

Украинцам без счетчика отключат газ: как его установить и сколько это стоит

Миллионы украинцев могут потерять доступ к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков. Произойдет ли это и как этого избежать, читайте на Экономика 24.

В конце концов украинцам надо установить газовые счетчики: то ли до 1 января, то ли позже, но точно придется. Поэтому 24 канал выяснил как это сделать, сколько стоит и кто оплачивает.

Отключат ли газ украинцам

Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.

Таких квартир и домов в Украине много – около 3 миллионов человек по подсчетам главы профильного отделения «Опоры» Татьяны Байко, которые она озвучила в комментарии Obozrevatel.

Я не думаю, что начнут отключать газ такому большому количеству потребителей,
– говорит Бойко.

Ожидается, что в Верховной Раде примут изменения в закон, которые отсрочат эту норму и украинцам не отключит газ с 1 января. Однако сейчас с принятием бюджета, местными выборами и коронавирусом, этот вопрос отложили.

Кому могут отключить газ:

  • Украинцам, которые не имеют счетчика и они отказались от такого, когда облгазы предлагали установить.

Кому газ не отключат:

  • Потребителям с индивидуальным счетчиком;
  • Жителям без счетчика, но проживающих в многоквартирном доме, где есть общедомовой счетчик;
  • Потребителям, которым не установили счетчик по вине облгазов.

Как установить газовый счетчик

Людям, у которых нет индивидуального счетчика, но есть общедомовой, газ в 2021 году будут поставлять без проблем. Однако индивидуальный счетчик имеет свои плюсы – вы платите только за то, что действительно потребили. Для того, чтобы установить счетчик необходимо его правильно выбрать и подготовить все к его установке.

Сколько стоит установить счетчик газа

По закону о коммерческом учете, установка счетчика и сам счетчик должны оплачивать газораспределительные компании или люди должны получать компенсацию из бюджета. То есть он должен быть бесплатным. Сейчас счетчики должны устанавливать потребителям, жилье которых оборудовано только одним газовым прибором – газовой плитой.

Однако государство не выделяет достаточно средств для того, чтобы обеспечить счетчиками все квартиры и дома. Поэтому жителям часто приходится оплачивать установку счетчика самостоятельно, чтобы не ждать месяцами.

Кто может установить счетчик

Для установки счетчика необходимо обратиться к облгазу или к компаниям, которые имеют лицензию и разрешение на выполнение газоопасных работ.

Читайте также:  Модели счетчиков электроэнергии меркурий

Для того, чтобы облгаз установил счетчик, нужно обратиться с соответствующим заявлением: о бесплатной установке или за свой счет.

Как выбрать счетчик газа

Есть три основных вида газовых счетчиков:

  • Мембранные. Внутри счетчика есть камера, которая наполняется газом. Это надежный и долговечный счетчик, но не из дешевых.
  • Роторные. Поток газа вращает ротор. В облгазах советуют не покупать роторные счетчики, поскольку они быстрее выходят из строя и дают погрешности. Однако они дешевле.
  • Ультразвуковые. Это счетчики, в которых ультразвук «просвечивает» поток. Такой тип счетчика лучше всего подходит для промышленности.

Когда определились с видом счетчика, необходимо выбрать еще его типоразмер (G-1.6, G-2,5, G 4, G-6, G-8, G-10 и т.д.). Здесь необходимо понимать назначение. Если у вас только газовая плита, то подойдет G-1.6. Если плита и водонагреватель, стоит брать мощный G-2.5.

Прежде чем покупать счетчик самостоятельно, стоит проконсультироваться со специалистами в облгазе или компании, предоставляющей соответствующие услуги. Это сохранит вам деньги.

Как подготовиться к установке счетчика

В Львовгазе объясняют как подготовить квартиру или дом к установке счетчика.

Для подготовки помещения, прежде всего необходимо обеспечить доступ к газовой трубе. Если счетчик устанавливается в квартире, уберите все, что может препятствовать проведению монтажных работ: отодвиньте мебель, снимите навесные полки и т.д.,
– говорится в сообщении.

Также, чтобы предотвратить загрязнение пола или его повреждение, советуют застелить участок пола на месте установки счетчика картоном.

Если решили установить счетчик снаружи помещения, то его следует поместить в монтажный ящик для счетчика газа.

ИсточникВступил в силу Закон Украины об изменении порядка установки счетчиков газа: подробности

Согласно закону жилые помещения будут оснащаться индивидуальными приборами учета газа.

Народные депутаты Украины 21 декабря 2017 года внесли изменения в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Закон Украины №2260-19, был официально опубликован 18 января и вступил в силу 19 января 2018 года.

Портал Domik.ua публикует новые правила обеспечения коммерческого учета газа в многоквартирных домах.

Какие приборы учета газа будут устанавливать в жилых помещениях

В законе предусмотрено, что для обеспечения коммерческого учета газа в квартирах с газовой плитой должны устанавливаться индивидуальные счетчики. Приборы учета будут монтировать за счет газоснабжающих компаний. Согласно изменениям, все жилые помещения, в которых используется газ, должны быть оснащены счетчиками до 1 января 2021 года.

Потребителям, установившим индивидуальный прибор учета газа за свой счет, будет начислена компенсация. Данная норма предусматривает возвращение средств тем потребителям, которые оснастят квартиры приборами учета за свой счет в 2018 году. Методику компенсации разработает кабинет министров Украины.

Правила установки общедомовых счетчиков газа

Оснащение многоквартирных домов домовыми приборами учета природного топлива без согласия жильцов запрещено. Закон предусматривает право потребителей отказаться от установки домового счетчика. При этом газоснабжающим компаниям запрещено прекращать поставку газа в случае отказа жильцов от монтажа домового прибора учета.

Поделиться мнением о новом порядке введения коммерческого учета газа в Украине и поделиться мнением о данном вопросе можно на форуме все о ЖКХ в Украине .

Источник